Η ιστορία μας

Με πλούσια ιστορία από το 1974 έχουμε κερδίσει συνεχώς την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών μέσω της συνεχούς αφοσίωσής μας στην ποιότητα και τις υπηρεσίες. 

Η δέσμευσή μας είναι σταθερή για να έχει θετικό αντίκτυπο στους πελάτες, τα μέλη της ομάδας και τους συνεργάτες μας, τώρα και για τις επόμενες γενιές.