Περιγραφή

Μπαταρία αυτοκινήτου AKOM 55

Η μπαταρία αυτοκινήτου AKOM 55 είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των αυτοκινήτων πόλης όπως μικρά επιβατικά.

  • Μεγαλύτερη ειδική χωρητικότητα.
  • Αποτελεσματικότερη πρόσληψη ρεύματος φόρτισης.
  • Χωρίς απαίτηση συντήρησης για τρία ( 3 ) έτη από την παραγωγή της.
  • Υψηλή απόδοση, ταξινομείται στην κατηγορία «κλειστού τύπου» λόγω της ελάχιστης απώλειας νερού και λόγω της χρησιμοποίησης ασβεστίου στις σχάρες πλακιδίων.
  • Κατασκευασμένη να δουλεύει αδιατάρακτα, τόσο στις πολύ υψηλές, όσο και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
  • 3 χρόνια εγγύηση!

Περισσότερες πληροφορίες για την μπαταρία μπορείτε να βρείτε :

Στην καρτέλα Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή

Με απευθείας επικοινωνία με το κατάστημα μας