Οικολογία και Ανακύκλωση

Ανακύκλωση μπαταριών αυτοκινήτων

    Η εταιρία Ηνίοχος είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα παγκόσμια οικολογικά πρότυπα διαχείρισης ISO 14001: 2004 και εισάγει μπαταρίες από κατασκευαστές που τηρούν τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα παραγωγής.

    Πιστοί στην οικολογική μας συνείδηση η εταιρεία Ηνίοχος αναλαμβάνει την ανακύκλωση όλων των τύπων μπαταριών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Εύκολα και γρήγορα συλλέγουμε της παλιές μπαταρίες προωθώντας την προστασία του περιβάλλοντος μέσω σωστής διαχείρισης των χημικών απορριμμάτων που περιέχουν ελαφρύνοντας τους ΧΥ.Τ.Α. της χώρας και αποτρέποντας την είσοδο τους στον αειφόρο ορίζοντα.

    Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, ανακυκλώστε την παλιά σας μπαταρία στο κατάστημα μας.