Με κάθε αγορά μπαταρίας  από το κατάστημα μας, δίδεται κάρτα εγγύησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τους ιδιοκτήτες.

    Αναγράφεται η χρονική διάρκεια της εγγύησης σε κάθε περίπτωση. Για να επωφεληθείτε της παρεχόμενης εγγύησης από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρηθούν απαρεγκλίτως τα παρακάτω.

Όροι και προϋποθέσεις

 • Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις κατασκευαστικών ελαττωμάτων (βραχυκύκλωμα, κομμένη γέφυρα) και εφόσον δεν παραβιάστηκαν οι όροι χρήσης.

 • Για τις περιπτώσεις των αγροτικών οχημάτων, οχημάτων έργου, ταξί, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου, τροχόσπιτων και σκαφών καθώς και γεννητριών διαφοροποιούνται οι όροι χορήγησης κατά περίπτωση.

 • Η έναρξη του χρόνου εγγύησης καθώς και ο χρόνος εγγύησης, αποδεικνύονται από την κάρτα εγγύησης η οποία επισυνάπτεται σε κάθε παραστατικό αγοράς, χωρίς την προσκόμιση της οποίας, δεν δύναται να αναγνωριστεί η εγγύηση.

 • Η αγορά του προϊόντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή από τον αγοραστή όλων των όρων της κάρτας εγγύησης.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Απώλεια κάρτας εγγύησης.

 • Αλλοιωμένη κάρτα εγγύησης (διορθώσεις – παρεμβάσεις).

 • Μηχανικές ή άλλες βλάβες σε περίβλημα και πόλους.

 • Στάθμη ηλεκτρολύτη κάτω από 10mm, πάνω από το άνω άκρο των πλακών, σε όλα τα στοιχεία της μπαταρίας.

 • Στάθμη ηλεκτρολύτη άνω των φυσιολογικών επιπέδων.

 • Πυκνότητα ηλεκτρολύτη κάτω από 1,2 g/cm³ σε όλα τα στοιχεία της μπαταρίας.

 • Πάγωμα ηλεκτρολύτη.

 • Σκούρο, αδιαφανές ή βαμμένο χρώμα ηλεκτρολύτη.

 • Χρήση ακατάλληλης για το όχημα μπαταρίας.

 • Λειτουργία σε όχημα με ελαττωματικό εξοπλισμό.

    Η φόρτιση της μπαταρίας για την τεχνική εξέταση, μπορεί να διεξαχθεί είτε στο σημείο πώλησης είτε στο κέντρο εγγύησης και εξυπηρέτησης, δωρεάν στην περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος, με δαπάνη του ιδιοκτήτη, στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης.